[12] SCORPIO VS VIRGO (ALL MALES)

Xữ Nữ nam với thần nông nam

Xữ Nữ là cung hoàng đạo thuộc đất, chu kì giữa

Thần Nông là cung thuộc thủy, chu kì giữa

(còn tiếp) – có bạn yêu cầu làm thành sách, vậy mình sẽ update thành sách vào 17/7-18/7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s