My own write

Tâm tự dịch của tôi

yêu cầu trơ trẽn nhất : i wanna read but can you do own your own ? 🙂

Advertisements